The EU Baltic Sea Region Strategy and Europe 2020 in Denmark

in News
Tags:

Last Chance to Register for the EU Baltic Sea Region Strategy Seminar in Copenhagen 23 September.

Seminar om EU Strategien for Østersøregionen, Europa 2020 og Grøn Vækst

Økonomiministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Udenrigsministeriet, Danske Regioner, Europa-Kommissionen, Nordisk Ministerråd og Baltic Development Forum har fornøjelsen af at invitere dig til

EU Strategien for Østersøregionen, Europa 2020 og Grøn Vækst

Seminar om danske prioriteringer og indsatsområder

23. september 2010, 8.30-13.00, Langelinie Allé 17, København Ø

Danmark har påtaget sig et stort ansvar for gennemførelsen af EU strategien for Østersøregionen, som kan blive en ny ramme for europæisk og regional integration, men hvor langt er man kommet med strategiens gennemførelse? Hvordan kan den udnyttes til at realisere danske prioriteringer vedr. EU’s nye vækststrategi (Europa 2020)? Hvordan kan nærområderne medvirke til at fremme den danske konkurrenceevne og de grønne vækstmuligheder, og hvad kræves for at få erhvervslivet bedre inddraget?

Det er nogle af spørgsmålene, som vi vil søge at få besvaret fra forskellige vinkler.

Seminaret følger op fra sidste års seminar og indgår i forberedelsen af EU-strategiens første stakeholder-konference, der finder sted den 14.-15. oktober i Tallinn.

Program

08.30- 09.00     Registrering og kaffe
09.00-09.10      Velkomst v. Uffe Ellemann-Jensen, Formand for Baltic Development Forum
Ordstyrer: Verner Kristiansen, Konsulent
09.10-11.00      Session 1: Grøn og smart vækst – europæisk, regionalt og nationalt

Talere: Lykke Friis, Klima- og energiminister, Anders Hoffmann, Vicedirektør, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Helge Sigurd Næss-Schmidt, Managing Economist, Copenhagen Economics, Halldór Ásgrímsson, Generalsekretær, Nordisk Ministerråd, Brian Petersen, Direktør, Københavns Lufthavne

11.00- 11.30     Kaffepause
11.30-12.50      Session 2: Koordination, planlægning og strategiudvikling

Talere: Kim Jørgensen, Centerchef Europa, Udenrigsministeriet, Catharina Sørensen, National Ekspert, Europa-Kommissionen (DG Regio), Steen Bach Nielsen, Regionsformand, Region Sjælland, Lars Goldschmidt, direktør, Dansk Industri (tbc)

12.40-13.00      Konklusion v. Knud Andersen, talsmand for Danske Regioner i EU’s Regionsudvalg
13.00-              Netværksfrokost

Tilmeld dig senest d. 17. september via Baltic Development Forum til Ditte Folke Henriksen,
på tlf. 70209394 eller e-mail dh@bdforum.org

http://farkopi.com
курсы английского
ниссан икс трейл – http://nissan-ask.com.ua
www.http://e-light-security.jp/