Swedish BDF Conference at Stockholm Chamber of Commerce 11 March

in BDF Events, News

With some of our Swedish partners, BDF organises a conference in Stockholm 11 March with focus on business, the EU Baltic Sea Region Strategy and Europe 2020.

Tillväxt och konkurrenskraft i Östersjöregionen – debatt om företagens villkor med ledande beslutsfattare.

Fredagen den 11 mars 2011 kl. 09.00 – 13.00, Västra Trädgårdsgatan 9, Stockholm.

Baltic Development Forum arrangerar i samarbete med Stockholms Handelskammare, Länsstyrelsen i Stockholms län, Regeringskansliet, Tillväxtverket och EU-kommissionens representation i Sverige en konferens om EU:s strategi för Östersjöregionen och Europa 2020.

Välkommen fredagen den 11 mars kl. 09-13 till debatt om hur vi bäst skapar en framgångsrik Östersjöregion för hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

EU:s Östersjöstrategi och Europa 2020

EU:s strategi för Östersjöregionen, som antogs under det svenska ordförandeskapet hösten 2009, syftar till att göra vår del av Europa mer konkurrenskraftig. Strategin ska bidra till stark och hållbar tillväxt i regionen samt minska de ekonomiska klyftorna mellan länderna. Östersjöstrategin är den första geografiskt avgränsade strategin inom EU, och regionen ses som ett föregångsområde inom EU.

I juni 2010 antog Europeiska rådet den nya EU-strategin för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020. Den nya strategin ska hjälpa EU att återhämta sig från den ekonomiska krisen och snabbare gå över till en smart och grön ekonomi. Strategins övergripande inriktning är kunskap och innovation, en mer hållbar ekonomi, hög sysselsättning och social delaktighet.

Vilka möjligheter erbjuder EU:s nya framtidsstrategier företagen i Sverige och närområdet? Vilka synpunkter har du som företagare på EU:s strategier? Hur kan näringlivet involveras ytterligare i dessa politiska processer? Hur främjas framtidens innovations- och kunskapsbaserade ekonomi på bästa sätt?

Konferensen kommer att sätta särskilt fokus på den digitala marknaden, som är ett delavsnitt inom Europa 2020. Mot bakgrund av Sveriges potential på det digitala området – vilka affärsmöjligheter finns om EU:s interna marknad förbättras i Östersjöregionen?

Sverige och de andra Östersjöländerna ska senast den 15 mars rapportera till EU-kommissionen om Östersjöstrategins genomförande. Passa på – goda idéer och synpunkter ska fram nu!

Läs mer på regeringens hemsida om EU:s Östersjöstrategi och Europa 2020-strategin.

Program

• EU-minister Birgitta Ohlsson inleder
• Paneldebatt om näringslivets roll inom EU:s Östersjöstrategi och Europa 2020
• Paneldebatt om den digitala marknaden i Östersjöregionen
• Chefen för EU-kommissionens representation i Sverige Pierre Schellekens avslutar

Några av deltagarna i debatterna är:

Birgitta Ohlsson
Birgitta Ohlsson är Sveriges EU-minister. Hon ansvarar för att leda de horisontella EU-frågorna inom Regeringskansliet. Dit hör bland annat EU:s strategi för Östersjöregionen och EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, EU 2020-strategin.

Per Unckel

Per Unckel är landshövding i Stockholms län. Han har en bakgrund som politiker och har bl.a. varit utbildnings- och forskningsminister, och ordförande i konstitutionsutskottet. Han var 2003-2006 generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn.

Stephan Müchler
Stephan Müchler är VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, som med drygt 2 800 medlemsföretag, stora som små, finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

Pierre Schellekens
Pierre Schellekens är chef för EU-kommissionens representation i Sverige. En viktig del i representationens arbete är att stimulera till dialog och debatt om EU.

Oscar Wåglund Söderström
Oscar Wåglund Söderström är statssekreterare hos EU-minister Birgitta Ohlsson och svarar för arbetet med att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen.

Joakim Sonnegård
Joakim Sonnegård är Senior Economist hos Copenhagen Economics som publicerat rapporten The Economic Impact of a European Digital Single Market. Han kommer att leda debatten om den digitala marknaden i Östersjöregionen.

Per Magnusson
Per Magnusson är advokat och grundare av advokatfirman Magnusson, som med kontor i Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn, Minsk, Moskva, Stockholm och Warszawa har särskilt fokus på företag och affärsmöjligheter inom Östersjöregionen.

Charlotte Kalin
Charlotte Kalin svarar för internationella frågor vid Stockholms Handelskammare och kommer att leda den första debatten på konferensen, om EU:s strategi för Östersjöregionen.

 

Helene Vogelmann
Helene Vogelmann är VD för Mobile Heights, en klusterorganisation som verkar för att göra södra Sverige till ett internationellt ledande område inom mobil forskning, innovation och entreprenörskap.

Baltiska året 2011 – partnerskap för frihet och välstånd

Sverige uppmärksammar och högtidlighåller i år Estlands, Lettlands och Litauens återvunna självständighet och återupprättande av diplomatiska förbindelser för 20 års sedan. Högtidlighållandet sker inom ramen för det nordisk-baltiska samarbetet. Manifestationerna tar avstamp i de baltiska ländernas frigörelse och blickar framåt – på baltiska ländernas deltagande i EU-samarbetet, på de möjligheter till handel och annat utbyte runt Östersjön som frigörelsen öppnade vägen för samt på förverkligandet av EU:s Östersjöstrategi.

Praktisk information

Konferensen äger rum fredagen den 11 mars 2011 kl. 08.30 – 13.00, i Stockholms Handelskammares lokaler på Västra Trädgårdsgatan 9 (nära Kungsträdgården) i Stockholm.

Mötet hålls på svenska. Ingen deltagaravgift. Lunch ingår.

Notering per den 7 mars: Vi har tagit emot drygt 130 anmälningar och konferensen är fulltecknad. För ögonblicket förbereder vi ett utskick till deltagarna med program, bakgrundsmaterial, deltagarlista och närmare presentation av sponsorer och talare. Förhoppningsvis kommer det kunna sändas ut sen eftermiddag idag.

För ev. frågor vänligen kontakta Viktoria Nilsson, tel. +45-60218578, e-post vn@bdforum.org

 

http://www.etalon.com.ua
обучение английскому языку
http://https://nissan-ask.com.ua/auto_models/qashqai-2014/description/
рихтовка авто