Minutes from Swedish BDF Conference on Growth and Competiveness

in BDF Events, News

Minutes in English from the BDF conference in Stockholm March 11th are available for BDF conference in Stockholm March 11thdownload here.

Tillväxt och konkurrenskraft i Östersjöregionen

Den 11 mars ägde konferensen ”Tillväxt och konkurrenskraft i Östersjöregionen” rum i Stockholm Handelskammares lokaler i Stockholm. Konferensen arrangerades av BDF i samarbete med några av våra svenska partners: Länsstyrelsen i Stockholms län, Regeringskansliet, EU-kommissionens kontor i Stockholm samt Stockholms Handelskammare och Tillväxtverket. 140 personer deltog i programmet under en lärorik förmiddag.

En rapport från diskussionen vid mötet finns nu att ladda ned här nedanför, tillsammans med de övriga dokument som vi producerat inför konferensen.

Nyheter om arrangemanget på Stockholm Handelskammares website finns här, och från Sveriges radios ryskspråkiga redaktion här.

Dokumentation

Utskick till konferensdeltagarna

Program för konferensen

Deltagarlista för konferensen

Presentation av arrangörer och talare

Bakgrundspapper om konferensens tema och Sveriges handelsutbyte med övriga Östersjöländer